Välkommen / Welcom

Välkommen till Vadorodav
Welcom to Vadorodav

Här har vi börjat att vandra på en väg mot någonting som jag inte vet alls vad det kommer att bli.
Du kanske kan hjälpa till med idéer?!
Du kan höra av dig via Kommentar-fältet nedan eller till e-post info@vadorodav.se
Here we have begun to walk on a path toward something I do not know at all what it will be.
Maybe you can help with ideas?!
You can contact us via the Comment field below or email info@vadorodav.se

Annars får bara framtiden (för den kommer ju) visa hur detta utvecklar sig
Otherwise, only the future (for it will come of course) to show how this develops

Vår väg har nu tagit ett steg i riktningen Hem och Trädgård, där vi öppnat en butik hos Amazon som du är välkommen att titta in i Vadorodav Home and Gardening Store eller via menyval ovan
Our path has now taken a step in the direction of Home and Garden, where we opened a shop at Amazon, you are welcome to look into Vadorodav Home and Gardening Store or via the menu above